Historia spółki

Historia działalności firmy Chemar Service z o.o. jest kontynuacją dotychczasowej działalności Zakładu Tłocznia - „CHEMAR” Spółka z o.o., który powstał w marcu 2001 roku w wyniku przekształceń restrukturyzacyjnych Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. w Kielcach.

Chemar Service Spółka z o.o. rozpoczął swoją działalność pod nową nazwą w styczniu 2011r. w wyniku połączenia się Chemar Power and Industrial Services Spółka z o.o. oraz Zakładu Tłocznia „CHEMAR” Sp. z o.o.

Głównym celem powołania Chemar Service Spółka z o.o. było poszerzenie oferty rynkowej Spółki Chemar Rurociągi Spółka z o.o. Decyzja o zawiązaniu Spółki usługowo-montażowej wynikała z przyjętej przez Chemar Rurociągi Sp. z o.o. nowej strategii rynkowej zakładającej przesunięcie się z pozycji producenta/dostawcy rurociągów wysokoprężnych w kierunku segmentu generalnego wykonawstwa. W tym też kierunku, zakładającym wzrost poziomu sprzedaży i jej rentowności, zmierzała decyzja  o utworzeniu spółki – córki, zajmującej się obsługą rynku w zakresie usług montażowo-spawalniczych, nadzoru montażowego, która w przyszłości zdolna będzie do organizowania i nadzorowania montażu dostarczanych elementów rurociągowych na obiekcie inwestora. Decyzja ta była również wynikiem analizy potrzeb oraz szans dokonanej przez Radę Nadzorczą Chemar Rurociągi Sp. z o.o., szczególnie wobec faktu, iż podstawową działalnością właściciela spółki - matki jest właśnie szeroko rozumiana działalność usługowo-montażowo na obiektach zewnętrznych.

Zależne funkcjonowanie obu spółek wpływa na ciągły proces budowania przewagi na rynku poprzez lepsze wykorzystanie wykwalifikowanej kadry o wymaganych kwalifikacjach i uprawnieniach, w zawodach i specjalnościach niezbędnych do realizacji przyjętych zadań. Przynależność Chemar Service Spółka z o.o. do grupy Chemar Rurociągi wpływa na sukcesywny rozwój spółki oraz prowadzi do wzrostu skuteczności naszych działań, co równocześnie jest rekomendacją dla naszych klientów ze względu na pewność i stabilność współpracy. Jednocześnie struktura grupy pozwala spółce Chemar Service na samodzielność w działaniu i jak każda spółka ma odrębną osobowość prawną.

Chemar Service to specjalistyczna firma działająca m.in. w branży montażu rurociągów, konstrukcji stalowych, gdzie podstawowa działalność firmy to nadzór, wykonawstwo i montaż. W Spółce kontynuowana jest również działalność w zakresie tłoczenia den i innych wytłoczek zgodnie z programem produkcji, a także na indywidualne życzenia klienta.

Chemar Service Spółka z o.o. realizuje ponadto usługi gięcia na zimno, cięcia, obróbki skrawaniem, obróbki cieplnej, spawania rurociągów, wykonawstwa zamocowań rurociągów, konstrukcji stalowych oraz usług w zakresie antykorozji.

Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością Środowiskiem i BHP według norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, zatwierdzony na zgodność z wymaganiami Dyrektywy 97/23/WE w zakresie projektowania, wytwarzania, montażu, naprawy i serwisu urządzeń ciśnieniowych, rurociągów i ich elementów, wytłoczek, dennic, zamocowań, konstrukcji stalowych, diagnostyki instalacji rurociągowych oraz świadczenie usług przemysłowych, jak również posiadane uznania technologii i uprawnienia personelu, nadane przez Jednostki Notyfikowane, gwarantują spełnienie technicznych i jakościowych wymagań Klientów.

Zgodnie z przyjętą strategią rynkową w zakresie oferowania usług zewnętrznych na obiektach energetycznych, chemicznych i petrochemicznych w kraju i zagranicą, w 2011 roku Spółka wdrożyła oraz uzyskała certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, Ochroną Zdrowia i Środowiska Naturalnego z normą VCA / SCC w wersji 2008/5.1. W 2012 roku Spółka uzyskała również certyfikat dotyczący wykonywania konstrukcji stalowych na zgodność z normą PE EN 1090.

Dotychczasowa działalność Chemar Service Sp. z o.o. jednoznacznie potwierdziła zasadność dalszego rozwoju tego typu działalności i realne szanse wzmocnienia pozycji rynkowej całej grupy kapitałowej, jako Generalnego Wykonawcy kompleksowych usług w zakresie dostaw i montażu.