Referencje

Referencje

1. 2010 r. – 2012 r. Babcock Industry and Power GMBH/Kontrakt Maasvlakte

Firma Chemar Service Sp. z o.o. współpracowała z firmą Babcock Industry and Power GMBH E.ON Power Plant Projects w zakresie podwykonawstwa prac spawalniczo-montażowych.

Do przedmiotu świadczenia usług w ramach kontraktu należą miedzy innymi:

 • montaż oraz spawanie rurociągów głównie z materiałów 16Mo3 oraz P235GH,
 • montaż zawieszeń (Lisegi) oraz konstrukcji stalowych
 • montaż rurociągów od średnicy 24,8 mm - 1220 mm w tym odwodnienia, odpowietrzenia, rurociągi parowe, pomocnicze, przyturbinowe, impulsowe, olejowe, króćce pomiarowe, termopary,

 

2. 2010 r. - 2013 r. Elektrownia Bełchatów S.A. Blok V

Obecnie realizujemy kontrakt na montaż oraz demontaż pakietu LOS 4 dla Elektrownii Bełchatów S.A. dla Bloku 5, na zlecenie firmy Steinmüller Instandsetzung Kraftwerke GmbH w zakresie prac spawalniczo-montażowych na obiekcie.

Do przedmiotu świadczenia usług w ramach kontraktu należą miedzy innymi:

 • wymiana kolan, rur wewnętrznych oraz uszkodzonych odcinków rur. Kolana i rury wewnętrzne oraz inne elementy szczególnie narażone na erozję otrzymały powłokę antyerozyjną w technologii proszkowej.
 • przygotowanie kolektorów i rozdzielaczy łącznie z przygotowaniem spoin
 • demontaż starych przejść przez ściany łącznie z rurami ściany membranowej, pomostami ściany membranowej, skrzynkami uszczelniającymi.
 • kompletny montaż nowych przejść przez ściany łącznie z rurami ściany membranowej, pomostami ściany membranowej, skrzynkami uszczelniającymi, blachami z otworami, itd.
 • szczelne spawanie spoiny "tulejowej"
 • montaż konstrukcji stalowych i zawieszeń dla kolektorów parownika i kolektorów
 • wbudowanie i podłączenie systemu obiegowego Eco. Kompleksowe prace tras rurociągowych
 • prace pomocnicze i przygotowawcze konieczne dla wyżej wymienionego zakresu demontażu i montażu.

 

3. 2010-2015 BHR Hochdruck-Rohrleitungsbau GmbH (kontrakt Moorburg) - Budowa elektrowni konwencjonalnej na paliwo stałe - węgiel kamienny

Firma Chemar Service Sp. z o.o. obecnie współpracuje z firmą BHR Hochdruck-Rohrleitungsbau GmbH (kontrakt Moorburg) zakresie podwykonawstwa prac spawalniczo-montażowych.

Zakres prac wykonywanych przez firmę Chemar Service :

 • rurociągi pary świeżej
 • rurociągi pary powrotnej do regeneracji 
 • rurociągi pary zregenerowanej wraz z rurociągami pobocznymi tj. odwodnienia, odpowietrzenia i pomiary.

 Wykonanie rurociągów dotyczyło również wszelkich rurociągów pochodnych uzupełniających funkcjonalność rurociągów głównych.

 

4. 2011r. - 2013r. - Mostostal Kielce S.A.

Kontrakt Emshaveen

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie prefabrykacji, śrutowania, malowania konstrukcji stalowych (barierek) na podstawie przedstawionych projektów konstrukcyjnych oraz specyfikacji, dodatkowo nadzór nad kompletną dokumentacją kontrolną oraz wysyłkową

Kontrakt Malmberget Szwecja

Usługi w zakresie prefabrykacji konstrukcji stalowych, nadzór nad kompletną dokumentacją kontrolną oraz wysyłkową

 

5. 2012 r. MCE (kontrakt Eisenhuttenstadt)

Firma Chemar Service Sp. z o.o. współpracowała także z firmą MCE w zakresie podwykonawstwa prac spawalniczo-montażowych. Usługi montażowe - wewnętrzne orurowanie turbiny Siemens IKW VEO.

Prowadzenie budowy w zakresie rurociągów około-turbinowych:

 • nadzór nad dokumentacją,
 • parametrami technicznymi,
 • jakościowo-kontrolnymi (przeprowadzenia próby ciśnieniowej)
 • organizacyjno-logistycznymi
 • kompletny montaż zamocowań i rurociągów(zakładał wystarczającą ilość personelu montażowego także w okresach szczytowego zapotrzebowania)
 • kontrola wymiarów konstrukcji podanych na dokumentach wykonawczych
 • przygotowanie włącznie z dopasowaniem długości, fazowanie
 • próby ciśnieniowe (dla każdego obwodu ciśnieniowego)

 

6. 2012r. - 2013 r. Rafako S.A. (Elektrociepłownia Kielce S.A)

Wspólne kompleksowe zlecenie z Chemar Rurociągi Sp. z o.o. w zakresie prefabrykacji oraz montażu rurociągów obiegu wodno-parowego, konstrukcji wsporczych, zamocowań oraz jednocześnie nadzór nad dokumentacją, parametrami technicznymi, jakościowo-kontrolnymi, organizacyjno-logistycznymi, a także odpowiedzialność za kwestie bezpieczeństwa pracy.