Pracownicy

Od początku istnienia firma przywiązywała ogromną wagę do odpowiednio prowadzonego procesu rekrutacji pracowników oraz zapewnienia pracownikom optymalnych warunków pracy i rozwoju zawodowego. Dzięki współpracy z Chemar Rurociągi gdzie znajdujemy uzupełnienie pracowników, pomoc w specjalistycznych ustaleniach nasza załoga składa się z wysokiej klasy specjalistów, posiadających wymagane uprawnienia i kwalifikacje, niezbędne do realizacji przyjętych zadań. Większość zatrudnionych pracowników legitymuje się długoletnim stażem i dużym doświadczeniem w produkcji konstrukcji stalowych, rurociągów i ich elementów oraz dennic i wytłoczek.

Prace projektowe i technologiczne wykonuje kadra inżynieryjno - techniczna posiadająca specjalistyczne wykształcenie i wieloletnie doświadczenie w zakresie technicznego przygotowania produkcji.

Personel techniczny ds.  spawalniczych jest odpowiednio przygotowany do wykonywania zadań w zakresie technologii spawania. Specjaliści ds.  spawania uzyskali tytuł Europejski Inżynier Spawalnik oraz Europejski Inspektor Spawalnik.

Pracownicy średniego dozoru na warsztacie posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie praktyczne do nadzorowania procesów montażowych i spawalniczych.

Spawacze wykonujący prace spawalnicze posiadają specjalistyczne wykształcenie, wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania połączeń spawanych potwierdzone wymaganymi i uprawnieniami UDT.

Inspektorzy Kontroli Jakości są uprawnieni do badań nieniszczących zgodnie z normą PN-EN 473 w zakresie badań wizualnych (VT), penetracyjnych (PT), ultradźwiękowych (UT) i magnetyczno -  proszkowych (MT).